JJ2018V3_1 คุณอำนวยแห่ง Mini_UKM18 รุ่นที่ ๒

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณอำนวยแห่ง Mini_UKM18 รุ่นที่ ๒

เสวนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ หรือ Mini_UKM ครั้งที่ 18 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรม เตรียมการส่วนหนึ่ง ก่อนที่ กิจกรรม ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ คือ การสร้างทีม คุณอำนวย หรือ สร้างทีม Fa ( Facilitator ) เพื่อช่วยให้ กิจกรรมในวันที่ 4 และ 5 เมษายน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นำเอกสารประกอบการเรียนรู้ และ ภาพบรรยากาศการเรียนรู้มา ฝาก เป็น ตำนานชีวิต ของมิตรสหายที่ ใช้ เครื่องมือ KM มาเติมเต็มงานประจำครับ

รุ่นที่ ๒ มี ทีมงานมาเข้าร่วม ๙ ท่าน ครับ

ร่วมกันเรียนรู้

ทบทวน หลักคิด หลักวิชา และ หลักปฏิบัติ จัดการให้ ตัวเจ้าของได้ รู้อย่าง พอเพียง ที่จะช่วยงานได้

จิต จะ Learn ฅ ฅนเล่าเรื่อง2018 (02/03/2018)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับ

เห็นสมาชิกในภาพชอบใจ

ตอนนี้เรียนมวยโบราณ ของมหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนเอาไว้สอนนักเรียนครับ

มาดูแลโครงการโรงเรียนให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน