ข้าฯ จักรัก

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธ โปรดพร พระคุณ 
หนุนนำข้าฯ

มั่นศรัทธา สมผู้ 
พระเลือกสรร

ข้าฯ จักรัก รับใช้ 
องค์ทรงธรรม์

ร่วมผองชน พร้อมพลัน
สรรเสริญองค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)