โรงพยาบาลบ้านฉันมีคุณภาพ รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลมีคุณภาพแล้วประชาชนได้อะไร อยากรู้จึงมารับฟังชาวบ้านพูดถึงโรงพยาบาล “โรงพยาบาลบ้านฉันมีคุณภาพ”  

เริ่มจากเวทีชาวบ้านของรพ. อุบลรัตน์ จ ขอนแก่น ท่านผอ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร และพญ.ทานทิพย์ เป้าหมายใหญ่ต้องมีคุณภาพทั้งในและนอกรพ. รักษาดี เป็นที่ยอมรับของคนไข้ สังคม ชื่นชม เป็นรพ.ประชารัฐ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วัด สสอ รพ. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  

มาฟังเสียงจากชาวบ้านพูดถึงโรงพยาบาลกันค่ะ "โรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไร" 

เป็นรพ.ที่ดี ต้องรักษาดี ต้อนรับดี เยียวยาดี ความเห็นจากแม่ ที่นั่งล้อมวง 

หลังจากนั้น แม่นิด ปราชญ์ชาวบ้านได้ลุกขึ้นตอบคำถามที่ว่า... แม่นิดได้อะไรจากโรงพยาบาลบ้าง แม่นิดกล่าว่า..รพ.เปลี่ยนชีวิตของตนเองจากการเป็นหนี้ให้กลายมาเป็นปราชญ์ เป็นเศรษฐีต้นไม้ ไม่เชื่อตั้งแต่ตอนแรกว่าการปลูกต้นไม้จะเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไร ตอนนี้เชื่อแล้วเพราะได้ทำจากตัวเอง

แม่อีกท่านนึงกล่าวว่า ...รพ.ที่ดีมีคุณภาพ ต้องเป็น รพ.ที่เป็นมิตร รู้สึกเข้ามารพ.แล้วทุกคนเหมือนญาติ คุ้นเคย รู้จักกันดีทุกคน 

ความรู้สึกที่เข้ามารพ.ได้พบเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคย ทุกคนรู้จัก จำได้ สวัสดีทักทายกันเป็นประจำ

รพ. ให้การช่วยเหลือ ดูแลมากกว่าเรื่องสุขภาพ ชวนปลูกต้นไม้ สร้างรายได้ ชีวิตที่มีสุข เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง แนวคิดนี้นำไปใช้ได้จริง ทำจนเข้าใจ เริ่มจากตนเองก่อน กินได้ เข้าใจได้ รับรู้ได้ว่าดี ได้เงิน ได้กิน สุขภาพดีด้วย เป็นโครงการที่ยั่งยืนทำมานานมากแล้ว ต้นไม้เจริญเติบโต เป็นเศรษฐีมะละกอ เศรษฐียางนา ปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง ขายได้ด้วย 

คุณพ่อถาวร เล่าว่า คนในชุมชน บ้านคำปลาหลาย คิดและเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง หมู่บ้านมีปัญหาเด็กขาดสารอาหาร คิดวิธีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงไข่ เลี้ยงปลา สร้างผืนดินให้เป็นแหล่งอาหาร แปลงดินให้เป็นทอง ให้ชุมชนพึ่งตนเองก่อน ให้มีอาหาร 5 หมู่กินในชุมชน เด็กไม่ขาดสารอาหาร ต่อมาสามารถสร้างงาน อาชีพ รายได้จากการขยายไข่ ไก้ หมู ปลา เกิดหมู่บ้านตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท เป็นอยู่ที่ดี 

ชาวบ้านอีกท่านนึงลุกขึ้นมากล่าวสั้นๆ แต่ได้ใจสรุปว่า รพ.ที่ดีนอกจากตรวจรักษาดี แนะนำดี มีเครื่องมือพอเพียง ทันสมัย เจ้าหน้าที่เก่ง บริการดี ป้องกันโรคด้วย แต่สำหรับรพ.อุบลรัตน์เป็นรพ.ที่คนไม่ป่วยก้ออยากมา มาหาความรู้ด้านเกษตร การอาชีพ เป็นรพ.ที่ส่งเสริมการตลาดที่เดียวในโลก 

พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดบ้านขุนด่าน ท่านบอกว่า อาตมาขอสรุปและขอให้การรับรองโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นรพ.คุณภาพ (อนาคต สรพ.และผู้เยี่ยมน่าจะตกงาน อิิอิ) 

หลังจากนั้นเราขอมาฟังเสียงเจ้าหน้าที่ รพ.กันบ้าง

  • หัวหน้าพยาบาล อยู่รพ.ตั้งแต่เปิด ไม่มีน้ำ ไฟ ที่นี่ ที่นี่ ผอ มีเพียง 3 ท่าน น้องๆ ได้ออกไปชุมชน เห็นการเปลี่ยนแปลงของ รพ. ชุมชน งานรักษาพยาบาลมีระบบบริการที่ดีมากขึ้น ระบบคุณภาพมีการใช้ข้อมูล มาคุยกันในการพัฒนาให้ชาวบ้านพึงพอใจ เรามีคนพอเพียง ผลิตพยาบาลได้เองตั้งแต่ ปี 2553 มีพยาบาลที่จบมาแล้วมาทำงานหลายคนแล้ว เมื่อเกษียนแล้วคงใช้แนวคิดเดียวกับชาวบ้านทำต่อไป- งานคุณภาพเริ่มจากใจอยากจะบริการ จะทำให้ทุกคนเปิดใจ หัวหน้าพาทำก่อน มีมาตรฐาน CPG เปลี่ยนการดูแลเชิงรุกมากขึ้น มีรพ.สต เป็นเครือข่ายดูแลต่อได้ดีมาก ทีมหมอครอบครัว มีคำตอบกลับมาจากบ้านว่าคนไข้เป็นอย่างไร เรามีญาติเพิ่มขึ้นเยอะ ร่วมบริจาคให้รพ. ให้เจ้าหน้าที่ เห็นใจน้องๆที่ขึ้นเวร เป็นกำลังใจให้พยาบาลในการดูแลทุกคน ท่านผอ สอนว่าให้ทำงานไปเพราะจะได้บุญ แล้วบุญจะกลับมาหาเรา น้องๆจะคิดถึงคำว่าองค์รวม การกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้ จากนโยบายท่านผอ.ได้เข้าไปสู่แนวทางการดูแลของน้องๆพยาบาล ไม่ปฏิเสธ เสียสละในการดูแลคนไข้ที่เกินศักยภาพ เราเพิ่มศักยภาพตนเอง จนคนไข้ดีขึ้น เป็นความภูมิใจของเรา 
  • พี่ตั๊ก เป็นพยาบาลที่อุบลรัตน์มา 25 ปี "เรามีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ตั้งแต่เกิด จนระนะสุดท้าย เดิมถ้าคนไข้หมดทางรักษา คนไข้จะขอกลับไปบ้าน หลังได้ไปเรียน palliative care จะได้ข่วยคนไข้ให้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี ไมีทรมาน ญาติจะสุขใจ ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่น 
  • สสอ  กล่าวว่า "เราทำงานโดยใช้ประชาชนเป็นคนเดินเรื่อง คนอุบลรัตน์ไม่ทอดทิ้งกัน โครงการธนาคารต้นไม้ ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
  • สื่อมวลชนของอุบลรัตน์  เราในฐานะสื่อมวลชนได้นำส่วนดี เสียงสะท้อนจากชาวบ้านไปขยายผล นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ รพ.ไปใช้จริง ได้ปลูกต้นไม้ ตอนนี้มี 2 พันต้น ปลูกด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังได้พาสื่อมวลชนจากที่อื่นมาเยี่ยมบ้านแม่นิด และปราชญ์ชาวบ้านท่านอื่นๆ อีกด้วย 

หลังจากนั้นท่านผอ. และรอง ผอ.สรพ.ได้สรุปเข้าประเด็นสิ่งที่ สรพ.ได้ดำเนินการอยู่ในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดยใช้ประโยคที่ว่า "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาล เฮ๊ดเอง โรงพยาบาลคุณภาพ" 

สำหรับตัวเองวันนี้ได้มานั่งฟัง พิมพ์ไปยิ้มไปจับประเด็นจากคำพูดสำเนียงอีสาน แม่ๆ พูดจริง ทำจริง เอาจริง ได้อารมณ์สุดๆ ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่รู้สึกมีความสุขมากๆ อีกวัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สบายดีไหมครับ ;)...

สบายดีค่ะท่าน อาจารย์

กลับมาเขียนไม่เป็นเลยค่า ใส่รูปก็ไม่เป็น อิอิ 

ทุกท่าน คงสบายดีนะคะ ท่าน อ. JJ ให้มาเขียนบล๊อกไม่งั้นจะฟ้อง อ.วิจารณ์ ์ค่ะ  อิอิ