NoNo ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ : ทันตบุคลากรไทย ร่วมต้านภัยยาสูบ (Future plan)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พี่พวงทอง  ผู้กฤตยาคามี   สะท้อนว่า World cafe เป็น input ข้อมูล  ประสบการณ์  แต่ละพื้นที่  Upload  ไว้แล้ว

ส่วนกลางเตรียมเสนอ  สนับสนุน  วิชาการ  งบประมาณ  ไม่ว่า Sticker line, sticker ติดรถ

พวกเรามีจิตสาธารณะเล่าให้คนอื่นฟัง  ทำงานกลุ่ม  เรื่องไหนน่าสนใจ  ของมีค่าอยู่เต็มไปหมด  เป็นเพชรดิบที่กำลังเจียระไน

เทคนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ภาพของดี ๆ  พี่สุรัตน์เคยบอก  นวัตกรรม คือ วิธีดี ๆ รูปแบบดี ๆ

ชื่นชม  ขอบคุณ  ดีใจ  ที่พื้นที่มีส่วนร่วม  ส่วนกลางช่วยน้อง ๆ ทำให้สนุกมากขึ้น  มีประโยชน์ต่อตัวเรา  ก่อประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ ต่อไป  ภัยบุหรี่จะค่อย ๆ ลดลง  เพื่อเด็กรุ่นใหม่  เพื่อลูกหลานของเรา

^_,^

พี่วิกุล  วิสาลเสสถ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง  สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย

เลขานุการคณะกรรมการแผนงานทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ

         Update ความรู้เรื่องบุหรี่

E-cig.  เป็น vapor

ส่วนประกอบ tar  ยาฆ่าแมลง  มีนิโคตินเพิ่ม  ควันออกมาเยอะมาก    FDA อเมริกายังไม่ยอมรับ

ที่อเมริกาเด็ก grade ๖ - ๑๒  ถูกชักจูงให้สูด  ๒๐%  เพราะเท่  มีกลิ่นต่าง ๆ

ผลข้างเคียง  จาก website กลุ่มที่สูบ บอกว่ามีอาการไอ  เจ็บคอ  แผลในปาก  ลิ้นจะสูญเสียการรับรส  

มีผู้เข้าประชุมสนใจถาม  บารากู่  เป็นอย่างไร  ทำไมในที่ท่องเที่ยวเปิดใช้บริการได้

^_,^

พี่อมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์  คณะทำงานแผน ๖ และผู้รับผิดชอบโครงการ NoNo  ของสำนักทันตสาธารณสุข

สรุปภาพรวมโครงการ NoNo ที่สมาชิกเครือข่ายเสนอที่จะทำต่อไปเรียบร้อย  ยกตัวอย่างให้น้องจากพื้นที่มานำเสนอเพิ่มเติม  เช่น จากชุมพร  แม่สรวย เชียงราย  จากสุพรรณบุรี

พี่โขง  รัชนี  ลิ้มสวัสดิ์  กรรมการแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่  สะท้อนตลอดสามวันที่อยู่กับพวกเรา

เห็นความงดงามจากการทำงาน  ไม่ใช่เรื่องยากถ้าตั้งใจทำ  อยู่ในมือเราตั้งนานแล้ว  ใจ  กายพร้อมทำ  มีการสนับสนุนเพิ่ม  เครือข่ายหลากหลายมากขึ้น  เครือข่าย ๓๖๐ องศา  แทรกเข้าในทุกกิจกรรมที่เราทำได้  จุดประกายในใจทุกคน  ทุกครอบครัว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เราทำมา  ดี/ไม่ดี

line  กลุ่มมีประโยชน์  แทรกเรื่องบุหรี่  ค่ายลูกเสือ  แทรกได้หมด  

อบต.  แม่บ้าน  ประชาชน  อสม.  ที่มานำเสนองานบุหรี่  มีทันตาภิบาลอยู่เบื้องหลัง  เราต้องเสนอหน้าให้เห็นบ้าง show หน่อย

ปีหน้าเตรียมตัว  จะมีนำเสนองานที่ปีนัง

^_,^

หลังพักช่วงบ่าย  ลองเขียนสิ่งที่ตัวเราจะทำต่อ  แล้วแยกห้องใหม่เป็น ๒ แผนงาน  เข้ากลุ่มตามงานเดิมที่เรามาก่อน

มีปรากฏการณ์ที่น่ายินดี  กลุ่มที่ทำแผนงานช่วยเลิกบุหรี่  แบ่งคนไปเข้ากลุ่มแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ด้วย

ตื่นเช้า ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  มาดูว่าที่พวกเราเขียนเสนอ  แล้วตัวแทนกรรมการแผนงาน โดย พี่สุรัตน์  มงคลชัยอรัญญา  สำนักทันตสาธารณสุข  สรุปสิ่งที่จะทำต่อ  ความต้องการสนับสนุน  และสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

มีอะไรบ้างนะคะ

สิ่งที่จะทำต่อ

• ขยายเครือข่ายและพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุม
โรงเรียนพ่อแม่ “ครอบครัวปลอดบุหรี่”

        - อสม.เฝ้าระวังเก็บข้อมูลสูบบุหรี่ในครัวเรือน

        - เสริมพลังอสม.ให้ทำงานช่วยเลิกบุหรี่ (ให้ความรู้/เชิดชู)

        - ติดตาม

พันธะสัญญาจากพ่อสู่ลูก
No Smoking Package

        - ทำงานแบบสหวิชาชีพ  ผู้สมัครใจเข้าร่วมเลิกบุหรี่จะได้รับบริการจากบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

        - ตรวจสุขภาพประจำปีตามเกณฑ์อายุ

        - ตรวจช่องปาก/ให้บริการทันตกรรม

        - พบแพทย์แผนไทย (นวด  ประคบ  กดจุด) เลือกได้

        - Hotline สายด่วน

 • ทำงานในคลินิกทันตกรรมของตัวเอง

       - สร้างภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกัน (สหวิชาชีพ)

       - เฝ้าระวัง/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

       - แนะนำเข้าคลินิกเลิกบุหรี่  บูรณาการงานทันตกรรม

       - ติดตามผู้เลิกบุหรี่จนเลิกได้  ไม่กลับไปสูบอีก

       - มอบรางวัล/โล่/เกียรติบัตร

       - ชื่นชมให้เป็น Role model

• ใช้ชาหญ้าดอกขาวในคลินิกทันตกรรมและ ANC

•  ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

        - สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่มีนักเรียนเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบหน้าใหม่

        -สร้างครูก. ด้านการจัดกระบวนการ edutainment เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (ทันตฯ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชฯ) เพื่อไปทำงานในโรงเรียนที่เสี่ยง

        - NoNoGang “นักสืบโนโน่” ยอดนักสืบเพื่อลดสูบบุหรี่  แกนนำเด็กดี  ปลอดบุหรี่ปลอดภัย เกมส์ปริศนาหาบุหรี่  คัดเลือกแกนนำ  อบรมให้ความรู้  ฝึกพัฒนาทักษะกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออก  เป็นต้นแบบค้นหากลุ่มเสี่ยง/แนะนำช่วยเหลือเพื่อนที่สูบบุหรี่/ส่งต่อ/ตรวจตราจุดเสี่ยงในโรงเรียน / ส่งเสริมโนโน่นักสืบให้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน  ฝึกความเป็นผู้นำ  เป็นพี่เลี้ยงนักสืบรุ่นต่อ ๆ ไป

        - จัดกิจกรรม edutainment ในโรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ไม่สูบบุหรี่

        - เฝ้าระวัง / คัดกรองกลุ่มเสี่ยง        

        - ขยายเครือข่ายในสถานศึกษาอื่น ๆ


ความต้องการสนับสนุน

สื่อให้ความรู้โทษภัยบุหรี่/วิธีการเลิกบุหรี่  สั้น ๆ ง่าย ๆ

• สื่อที่ใช้ออกโรงเรียน  ที่เก็บได้นาน ๆ เช่น ภาพพลิกขนาดใหญ่ Roll up ๑๘๐ x ๑๘๐ cm. มองเห็นชัด ๆ น่าสนใจ  ตัวหนังสือไม่เยอะมาก  เหมาะสำหรับกลุ่มเด็ก 

• สติกเกอร์รณรงค์เลิกบุหรี่  น่ารัก ๆ  ใช้ติดสิ่งของต่าง ๆ ให้คนไข้ถือกลับบ้าน

• ของรางวัล เช่น  สมุด  กระเป๋าผ้า  เสื้อที่มีสัญญลักษณ์เลิกบุหรี่
• กิ๊ฟเซ็ท  อุปกรณ์การแปรงฟัน

• สมุดประจำตัว  ผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่  เพื่อบันทึกและติดตาม  ประเมินผล (คล้ายกับสมุดผู้ป่วยเบาหวาน)
งบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน/นวตกรรม/ผลงานวิชาการ

• โล่ ประกาศเกียรติบัตร  ให้กับบุคคลที่เลิกบุหรี่ได้

• ผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ
นโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวง   ไปยัง สสจ. ไปยัง  สสอ.  ไปยัง  รพ.  ไปยัง  รพ.สต.  ที่ให้ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบว่า  ทันตบุคลากรมีหน้าที่ช่วยเลิกบุหรี่ (บางพื้นที่ผู้บริหารมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของทันตบุคลากร ไปทำงานของพยาบาลทำไม)
• เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
• เปิดช่องทางการทำนวตกรรมเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพ โดยให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/งานวิจัย มีชื่อ/เบอร์โทร/e-mail ของอาจารย์ที่เต็มใจให้คำปรึกษา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้  มีตัวอย่าง ๓ - ๔ คน  ที่เป็นตัวจริงเสียงจริง  จากพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความรู้สึก/กลวิธีเลิกบุหรี่
สมุนไพรเลิกบุหรี่
รายละเอียดการทำงานของทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลที่เป็นเป็นรูปธรรม

สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มทักษะการจัดกิจกรรม Edutainment และเทคนิคสร้างแรงจูงใจช่วยเลิกบุหรี่  ต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วย

• เรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษา/จิตวิทยา/การโน้มน้าวให้มีผู้เข้าร่วมคลินิกเลิกบุหรี่ (เหมือนกับการรักษาไบโพลาร์)

 อบรมให้ความรู้เรื่่องบุหรี่  ให้กับทันตบุคลากร  ให้มีความมั่นใจในการทำงาน

• อบรมความรู้เรื่อง 5A, 3A ให้เครือข่ายใหม่มีความรู้ จัดที่จังหวัด วิทยากรจากส่วนกลาง (สำนักทันตฯ) วิทยากรที่ทำเรื่องเลิกบุหรี่จริง ๆ

^_,^

พี่จันทนา  อึ้งชูศักดิ์  กรรมการ สสส.  กรรมการแผนงานทันตแพทย์ไทยต้านภัยบุหรี่  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ  กรมอนามัย

พี่นามาเชียร์ให้ขยายเครือข่าย  และเขียนงานวิชาการ  จะหาทีมที่ปรึกษาให้  เหมือนที่น้องยุ่ง สุพรรณฯ (คุณศราวุธ  ทองไพรพรรณ)  คุณคฑาวุธ  นายูง  อุดรฯ  ได้ไปเสนองานที่ต่างประเทศ  จากการเขียนผลงานด้านบุหรี่

^_,^

งานเลี้ยงเฉลิมฉลองยังต้องเลิกรา

ปิดท้ายงานนี้ด้วยท่านที่ปรึกษา กรมอนามัย  เลขาธิการมูลนิธิทันตสาธารณสุข   ประธานแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ (แผน ๒) อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย  อดีตผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย ... ไม่ต้องตกใจนะคะ  คนเดียวกันค่ะ  ทันตแพทย์สุธา  เจียรมณีโชติชัย

ท่านบอกว่าชอบ "วิธีคิด"  แต่ละกลุ่มที่นำเสนอ  ต้องดูว่ามีวิธีคิดมาได้อย่างไร  เช่น แม่สรวย (อ่านว่า แม่-สวย) เชียงราย  ชื่อโครงการ "ฟันสวยยิ้มใส  ด้วยหัวใจไร้ควัน"

เริ่มจากเรา ทันตฯ คิดอย่างไร  ในมุมผู้ให้บริการทั้งหมด  แล้วในฝั่ง ผู้รับบริการ  ยืนในจุดชาวบ้าน  คิดอย่างไร จึงทำ

งานที่จะทำต่อ  จุดพลุได้  และตามด้วยไฟราว  ไม่ให้ดับ

ฝากวิธีคิด  ลงทุนน้อย  แต่ได้ผลเยอะ  จุดคานงัด  ออกแรงน้อย ๆ แล้วก้อนหินขยับได้  

อีกพื้นที่หนึ่ง  เขาคิดมาได้อย่างไร  แม้แต่ตัวเองทำ  ทบทวนเราคิดมาได้อย่างไร

ครอบครัว Stop tobacco

ทุกพื้นที่มีคนขยาย  ถ่ายทอดได้  หาจังหวัดเพิ่มอีก  ปีหน้าจำนวนเพิ่ม

ฝากอีกสูตร  ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๔๐  เปลี่ยนสุขภาพ

ตัวแรก ๑๐  งานบริการสุขภาพ  ช่วยได้แค่ ๑๐%  ของประชากร

๒๐  เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม   ช่วยประชากรได้  ๒๐%

๓๐  ขยับเปลี่ยนพฤติกรรม  ช่วยประชากรได้  ๓๐%  ผลรวมสะสมได้  ๖๐%

อีก  ๔๐%  มาจากการเปลี่ยนสังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  จะเปลี่ยนสุขภาพได้ด้วย

สุดท้าย พวกเราได้รับพรดี ๆ มีกำลังใจเพิ่ม  พร้อมเดินทางกลับบ้านปลอดภัย  ไปกอดคนที่เรารักแบบท่านบอกแล้วนะคะ

^_,^

ผ่านกิจกรรมสนุกสนานมาสามวัน

ผ่านกระบวนการร่วมคิด  ร่วมระดมจิตใจจนนำเสนอสิ่งใหม่  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมรูปแบบ  นวัตกรรมกระบวนการทำงาน   

สิ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน  พื้นที่ต่าง ๆ ทำต่อในเรื่องที่คิดว่าสำคัญ  จำเป็นต่อเด็ก ๆ อนาคตของชาติ  ต่อคนที่ควรจะมีสุขภาวะดีกว่านี้หากเลิกบุหรี่ได้  ส่วนกลางทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อเดินหน้าแผนงานทันตบุคลากรไทย  ร่วมต้านภัยบุหรี่

พวกเราจะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่น่ายินดี  

เพื่อสุขภาวะเราเอง  สุขภาวะผู้คนในสังคมพื้นที่ของเรา  สานพลังกันทั่วประเทศเพื่อสุขภาวะคนไทย

เราทำได้แน่นอน  ด้วยใจที่ยินดี  พร้อมใจกันทำ  กระจาย ๆ จุดนั้น จุดนี้ ทั่วประเทศไทย

ยืนยันจากสิ่งที่ผู้เข้าประชุมเขียนสะท้อนมา  ตาม Link บันทึกนี้  นะคะ

NoNo ยืนยัน  มั่นใจ  ไม่สูบ

หวังว่าคงมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^

(ภาพผลการศึกษาบริบทเมืองเชียงใหม่ค่ะ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย

ทุกคนมีส่วนร่วมและสะท้อนการทำงานของทุกๆฝ่าย

ขอชื่นชมการทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ.ขจิต  เอากิจกรรมของอาจารย์ที่แบ่งปันไว้ใน Gotoknow มาใช้อีกแล้วนะคะ

คราวนี้มากัน ๑๗ จังหวัด  บวกขอนแก่น  หนองคาย  ไม่ได้ริเริ่มรับทำในพื้นที่  แต่มาร่วมแค่เป็นผู้เหนี่ยวกระบวนการระดมจิตใจ  สร้างสายสัมพันธ์  รวมใจกันเพื่อหยุดยั้งบุหรี่ระดมความคิดจากหลายสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ  คาดว่าคราวหน้าคงมีผู้นำชาวบ้าน  ครู  ผู้นำนักเรียน  พระสงฆ์  และภาคีผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาเยอะขึ้นค่ะ