ไปท่องเมืองเหนือหลายวัน
เมืองเหนือเปลี่ยนไปมาก

มีตึกรามบ้านช่องเยอะขึ้น  มีคนต่างชาติมากขึ้น
เมื่อปี 2527 ไปนอนอยู่เชียงรายนับเดือน
บรรยากาศและผู้คนไม่คึกคักเหมือนวันนี้

ดูเหมือนชีวิตที่เคยสงบๆ นั้น
ได้สูญหายไปบริบูรณ์แล้ว