วิจารณ์พระราชบัญญัติการนำเข้าเเละส่งออกซึ่งสินค้า งานครั้งที่9

  ติดต่อ

  เนื่องจากปัจจุบัน ระบบการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทและส่วนสำคัญในการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น เราในฐานะนักกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจึงต้องเห็นความสำคัญดังกล่าว และช่วยพัฒนาระบบกฎหมายดังกล่าวให้เท่าทันกับสภาวะของเศรษฐกิจโลก เพื่อคุ้มครองประเทศของเราอีกทั้งส่งสริมการลงทุนจากต่างชาติด้วย  

หากกล่าวถึงการส่งสินค้าและบริการของแต่ละประเทศเพื่อการค้า  อาจกล่าวได้ว่าในอดีตการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศแทบจะไม่มีความสำคัญเนื่องจากจะใช้สำหรับเพื่อการยังชีพหรือการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และบางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น จนกระทั่งระบบการคมนาคมเริ่มมีการพัฒนาและก้าวหน้า เช่น มีการติดต่อค้าขายทางเรือโดยนำสินค้าเข้ามาแม้ว่าในขณะแรกจะเป็นการเดินทางเพื่อการสำรวจและเผยแพร่ศาสนามากกว่า เป็นต้น

ติดตามต่อได้ที่

  http://gotoknow.org/file/newthammasart/view/47278

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชนโลก(ดาวเทียม)

หมายเลขบันทึก: 64432, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-12 14:31:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจารณ์กฎหมาย#งานครั้งที่9#วิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#พรบ.การนำเข้าเเละส่งออกซึ่งสินค้า

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

Patana
IP: xxx.120.114.134
เขียนเมื่อ 

Good try but your studies are so basic. Please be practical and try to catch up more information from other nations which always lead the world using trade strategy. Study more from foreign websites. Most of the Thai information not enough !

www.ustr.gov

www.bilaterals.org

http://ec.europa.eu/trade/

www.fita.org

www.cato.org

www.heritage.org