วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2549

     การทำงานในวันนี้เป็นการทำงานที่ไม่มีอะไรมาก  แต่จะมีเปลี่ยนไปคือการ  นำเสียงในม้วนต่อลงในคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตัดต่ออีกครั้ง  และต้องอ่านตามใบงานด้วยว่าตรงกับคำพูดในใบงานหรือเปล่า  จากนั้นก็เป็นการก๊อปปี้เทปเหมือนกับทุกๆวันที่เป็นหน้าที่ที่ดิฉันต้องทำ  เพราะเป็นเพียงคนเดียว  และนับจากวันจันทร์เป็นต้นไปพี่ปุ๋ยพี่ที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานบอกให้ย้ายไปเรียนรู้งานในห้องปฏิบัติการถ่ายภาพเพราะพี่ปุ๋ยจะให้พวกเราเรียนรู้และได้ทำงานทุกอย่าง

     วันพรุ่งนี้ดิฉันดีใจมากที่จะได้ไปพบกับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานเป็นเวลา  1 เดือน  อย่างให้ถึงวันนั้นเร็วๆจัง

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.