บันทึกครั้งที่ 36 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549

       วันนี้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ กล้องวีดิโอ กล้องดิจิตอลภาพนิ่ง เทปมินิดีวี ถ่าน แบตเตอรี่ สำหรับใช้ถ่ายทำค่ายวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดระยอง จากนนั้นเตรียมงาน present การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในพรุ่งนี้ ทั้งนี้กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำการออกแบบปกซีดีจากโปรแกรมโฟโต้ชอป เมื่อกระผมได้ทำงานออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์เรียกประชุมแบ่งงานเรื่องการถ่ายทำที่ค่ายวิทย์ จังหวัดระยองแต่เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ผมมีงานpresentผมจึงไม่ได้ไปค่ายวิทย์ด้วย