วันนี้ได้รับมอบหมายให้จัดเอกสารนำส่ง สมาชิก food spy จำนวน 100ท่าน  ซึ่งเป็นจดหมายขอบคุณสำหรับท่านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก food spy   ซึ่งเป็นการรณรวค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันบริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย ได้คุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ในซองจดหมายที่จัดส่งจะประกอบไปด้วย  บัตรสมาชิก food spy    คู่มือ food spy   วารสาร food spy  ฉบับที่ 1-2 ประจำปี 2549    ซึ่งสมาชิก food spy มีสมาชิกอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ