แก้ไข.jpg

วันร่วมเวทีพลังพลเมืองไทย กับก้าวใหม่ของการเมืองภาคประชาชน...

คำถามชวนคิด...ชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

พลังปัจเจก...พลังชุมชน...พลังสังคม...แท้จริงพลังเหล่านี้อยู่ที่ไหน....แท้จริงเป็นอย่างไร... แล้วจริง ๆ ... มันมีอยู่จริงหรือไม่...

เป็นคำถามที่สะท้อนความในใจมวลหมู่พลเมืองที่ร่วมสร้างสรรค์พลังพลเมืองของกลุ่มเครือข่ายชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่

ถ้ามิว่ากระไรผมขอใช้ช่องทางสำหรับเชื่อมเครือข่ายเพื่อน ๆ ให้ออกมาร่วมสานพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนโลกกว้างสังคมแห่งการเรียนรู้ gotoknow  ดีมั้ยครับ....