จากการเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์นี้ อาจารย์ประไพ ฉลาดคิด ได้ให้ทุกกลุ่มที่เสนอหัวข้อปัญหาทางการศึกษาที่ผ่านแล้ว รายงานความคืบหน้าของการทำงานค่ะ และกลุ่มไหนมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็ให้ไปปรึกษาอาจารย์ค่ะ และอาจารย์เตือนว่า ให้นักศึกษาทุกคนเริ่มทำรายงานได้แล้วค่ะ แต่ที่ยังสงสัยอยู่ค่ะว่า การทำรายงานนั้น รูปแบบของการจัดทำรายงาน จะต้องเป็นแบบไหนค่ะ เพราะทุกกลุ่มต่างก็ทำปัญหาทางการศึกษาที่แตกต่างกันไป ถ้ายังไงดิฉันขอคำแนะจากอาจารย์ กฤษดา ด้วยนะค่ะ จะได้ศึกษาหาข้อมูลได้ตรงจุดประสงค์ค่ะ