การเข้าชั้นเรียนในวันนี้อาจารย์ได้ แนะนำเกี่ยวกับการทำรายงาน ของสัมนาปัญหาการศึกษาค่ะ ซึ่งตอนนี้ได้หัวข้อเกี่ยวกับที่จะทำรายงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่ง กลุ่มของดิฉัน "ชบาแก้ว" ได้ไปศึกษาค้นคว้าและหาเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้ในการศึกษา เกี่ยวกับ ICT เรียบร้อยแล้วค่ะ และอาจารย์ประไพก็อนุญาตให้ จัดทำรายงานได้เลยค่ะ และส่งตามที่กำหนดค่ะ 

                                 อาทิตยาค่ะ