บ่มเพาะ...เมล็ดพันธุ์ชีวิต...

วิถีของอาชีพการเกษตร อาจจะดูไม่น่าสนใจหรือกำลังจะถูกทอดทิ้งจากคนบางกลุ่ม หากแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าวิถีของการเกษตร จะหมดไปในเร็ววัน เพราะวันนี้เสียงเล็กๆ ของคนกลุ่มเล็กๆ ที่กำลังขับเคลื่อนพลังบางอย่างได้ถูกก่อเกิดขึ้น จากจุดเล็กๆ หากเรียงต่อกันก็จะเป็นเส้นที่ยาวและมั่นคงได้เช่นกัน มิติของการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแบบใหม่กับ"คนรุ่นใหม่"ที่เรามั่นใจว่าเขาเหล่านี้จะช่วยสืบสานต่ออาชีพการเกษตรต่อไป ผมเชื่อว่า"อาชีพการเกษตร"และ"วิถีของการกิน อยู่ แบบนี้"จะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนฝันอยากจะเป็น ดังนั้น หากวันใดที่คุณคิดและคำนึงถึงอาชีพการเกษตรแล้วละก็ ขอเชิญท่านมาร่วมเรียนรู้กับเราได้ที่นี่ "ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF"คร้าบ!!!! ขอขอบคุณ G2K ที่ช่วยเก็บเรื่องราวดี ดี และส่งต่อไปยังผู้คนบนโลกว้างด้วยนะคร้าบ....

                                            -วานนี้ 31 มกราคม 2561 มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมการ"จัดเวทีเพื่อหาแนวทางจัดตัั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่" ของสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ครับ..สำหรับวันนี้ผมไปร่วมกิจกรรมในฐานะของผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรด้านงานสถาบันเกษตรกร ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าร่วมไปสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลและปรับใช้ในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมด้านการส่งเสริมงานสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไปครับ เอาเป็นว่าตามผมไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้น้องๆ YSF ของเราจะทำอะไรกันบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้แล้วคร้าบ!!!!

1.ณ บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาคีรีส  เช้านี้เราได้ต้อนรับท่าน ผอ.นิพนธ์  แรมวิโรจน์ และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และทีมน้องๆ YSF จากจังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยล่ะครับ และก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมนั้น ผอ.นิพนธ์ และ พี่เก๋  ก็ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้ก่อนครับ หลังจากนั้นผมในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ก็ขอชี้แจงถึงความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของที่นี่ พร้อมกันนี้ก็ได้มอบ"หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของ YSF กำแพงเพชร"ให้กับประธานกลุ่มด้วย งานนี้ได้รับเกียรติจาก"ผอ.นิพนธ์ แรมวิโรจน์"เป็นผู้มอบเอกสารสำคัญในวันนี้ด้วยล่ะครับ..

2.ต้องบอกก่อนว่ากระบวนการดำเนินงานในวันนี้ เราดำเนินงานตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะนี้ จะแบ่งเป็นโซนจังหวัด เขตละ 3 ศูนย์ รวมทั้งหมดทั่วประเทศ 27 ศูนย์ และก่อนการจัดตั้งศูนย์นั้นเราจึงต้องมาหาแนวทางเพื่อให้มองภาพในอนาคตว่าศูนย์บ่มเพาะนี้จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดบ้าง และวันนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางโดยการระดมความคิดจากน้องๆ สมาชิก YSF ของ 3 จังหวัด คือพิจิตร/ตาก/กำแพงเพชร ศูนย์นำร่องของเขต 9 จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ของแต่ละจังหวัด เอาเป็นว่าประเด็นในการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปสังเกตการณ์พร้อมๆ กันต่อได้เลยครับ....

3.ศุูนย์บ่มเพาะจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด สิ่งที่คาดหวังในกลุ่มสมาชิก YSF ของทั้ง 3 จังหวัดถูกกลั่นกรองออกมาเป็นข้อความที่น่าชื่นชมมากๆ ครับ สรุปในภาพรวมแล้วก็วิสัยทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ก้าวเข้ามาในศูนย์บ่มเพาะได้เรียนรู้และสามารถนำกลับไปใช้เป็นพลังใจการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างภาคภูมิใจครับ จะเห็นได้ว่าพลังขับเคลื่อนเล็กๆ แบบนี้จะค่อยๆ ก่อเกิดเป็นพลังใจการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้พัฒนาต่อไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ...

4.วันนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้ถึงพลังของน้องๆ ทีมงาน YSF จากจังหวัดต่างๆ นั่นก็คือ การที่น้องๆ ได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ของตนเองมานำเสนอและแบ่งปันให้ได้ลิ้มรสกันแบบสด ๆ จากฟาร์มครับ แถมยังได้แสดงฝีมือในการประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรในมื้อเที่ยงนี้ด้วย กิจกรรมแบบนี้เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก หากเป็นการประชุมหรืออบรมแบบทั่วๆ ไปที่ทำกันมา แต่สำหรับกิจกรรมของน้องๆ YSF วันนี้นถือเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจและถือเป็นจุดเปลี่ยนของการจัดการอบรมแบบคนรุ่นใหม่ในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างแจ่มชัดเลยล่ะครับ...

5.หลังจากบุกครัว เพื่อเก็บภาพและบรรยากาศของการจัดเวทีในวันนี้แล้ว ก็ได้เวลาของอาหารมื้อกลางวันแล้วล่ะครับ มื้อนี้ถือได้ว่าได้ทำตามหลักของ"ปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง"ก็คงจะไม่ผิดไปครับ..เพราะสิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสมันได้บ่งบอกเอาไว้เป็นนัยสำคัญที่ไม่ต้องบอกกล่าวอะไรให้มากความ แต่ก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่าประทับใจครับ...

6.อิ่มหนำสำราญกันไปเรียบร้อยแล้ว ในภาคบ่ายก็เป็นกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดของการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ YSF ของแต่ละจังหวัดกันต่อ โดยวันนี้ ผอ.นิพนธ์ และ พี่เก๋ ได้เป็นผู้จัดกระบวนการ โดยให้น้องๆ ได้นำเสนอแนวคิดของศูนย์จังหวัดของตนเอง พร้อมกับซักถามข้อที่สงสัยและช่วยกันปรับแนวทางให้อยู่ในกรอบงานที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้แผนการปฏิบัติงานที่เป็นจริง และสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการดำเนินการจัดเวทีที่เต็มรูปแบบ เพราะว่า คิดจริง ทำจริง และสามารถนำไปใช้ได้จริง ครับ..

7.การหาข้อสรุปงาน ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดกระบวนการแบบนี้ครับ เพราะว่าเราจะได้รับรองข้อมูลต่างๆ และช่วยกัน Recheck ข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีข้อเข้าใจที่ตรงกัน สิ่งไหนที่สามารถปรับจูนให้เข้ากันได้ก็ช่วยกันคิด สิ่งไหนที่ยังต้องเพิ่มเติมก็ช่วยกันแต่งเติมให้สมบูรณ์ ภายใต้คำแนะนำของผู้มีประสบการณ์หรือผู้นำกระบวนการ แบบนี้ก็จะทำให้ได้เนื้องานที่ชัดเจน หรือผมเรียกว่าไม่ได้ทำงานเพียง"เสร็จสิ้นกระบวนการ" แต่งานนั้นต้อง"สำเร็จ"ในขั้นตอนของงานด้วยล่ะครับ...

8.และนี่ก็คือกิจกรรมที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ คราวนี้นอกจากจะได้เรียนรู้กระบวนงานของน้องๆ YSF ของทั้ง 3 จังหวัดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นั่นก็คือ"หลักการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร"ที่ ณ วันนี้เราคงจะต้องนำเอามาพูดคุยกันให้มากขึ้น งานพัฒนานั้นได้ชื่อว่าเป็นงานที่หนักเอาการ แต่หากเรารู้จักปรับแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงแล้ว ผมเชื่อว่างานพัฒนาก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าค้นหาและ"นักพัฒนา"ก็คงจะมีความสุข และมีัพลังกาย พลังใจ ในการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มรูปแบบครับ..

สำหรับวันนี้ งานพัฒนาแบบคนรุ่นใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาของรอยต่อของอายุเกษตรกรที่สูงขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่ผมเชื่อในพลังอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะถูกส่งต่อมาจากน้องๆ กลุ่มนี้ที่ผมขอเรียกว่า"เมล็ดพันธุ์ชีวิต YSF คร้าบ!!!!

                                                                          สวัสดีครับ

                                                                            เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                           01/02/2561


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ ของยะลายังไม่ได้ดำเนินการอะไเลย

หมายเลขบันทึก

644370

เขียน

01 Feb 2018 @ 10:25
()

แก้ไข

01 Feb 2018 @ 10:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 5, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก