การสอนแบบฝรั่งกับแบบคนไทย

วิธีสอนคนของทางตะวันตกกับตะวันออก แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตรงที่.

ตะวันตกเน้น ทฤษฏี (Theory) แต่ตะวันออกเน้น ปรัชญา (Philosophy) .

ฝั่งตะวันตก : เมื่อมีองค์ความรู้ ก็จะนำมาประมวลเป็นหลักการ แล้วก็ตั้งชื่อเท่ๆ

.

ผมขอยกตัวอย่างเช่น ความรู้เรื่องการคบคน

ฝรั่งเขาก็คิดวิเคราะห์ว่ามีขบวนการและวิธีอย่างไรบ้าง

เอามาสรุปเป็นหลักการ  แยกเป็นข้อ

ข้อ 1. การคบคนต้องดูจากการพูด พูดลบหรือพูดบวก

ข้อ 2. ดูจากการกระทำ เพราะการกระทำออกจากความคิด

ข้อ 3. ดูจากนิสัย นิสัยเป็นตัวบอกผลกระทบต่อคนรอบข้าง

ข้อ 4. หากดูถึงสภาพครอบครัวและเพื่อน จะยิ่งเข้าใจคนนั้นได้อย่างลึกซึ้ง

แล้วก็ตั้งชื่อเท่ๆ เช่น “ทฤษฏีการมีปฏิสัมพันธ์ขั้นต้น”

ก็ตามมาด้วยคำอธิบายเพื่อขยายความ

นี่คือขบวนการสอนแนวฝรั่ง รูปแบบทฤษฏี ที่เรานำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน

 ทีนี้มาดู วิธีการสอนแบบฝั่งเรากันบ้างครับ สอนแบบปรัชญา เป็นอย่างไร

เรื่องการคบคน สอนแบบสั้นๆ เจาะใจด้วยสุภาษิตเลย

“คบคนเช่นไร ก็เป็นคนเช่นนั้น” หรือ “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

เป็นการสรุปหลักการนำมาปรับเป็นถ้อยคำสั้นๆ ที่เรียกว่าสุภาษิต แล้วก็ค่อยอธิบายขยายความสุภาษิตนี้ 

นี่คือ การสอนแบบใช้ใจครับ คนเอเชียมักสอนกันแบบนี้

ฝรั่งสอนแบบใช้สมอง ต้องมีทฤษฎีประกอบ

 ถามผมว่า แบบไหนดีกว่ากัน ก็มีข้อดีไปคนละอย่างครับ

ของฝรั่งเค้ามีรายละเอียดดี มีหลักการขั้นตอนชัดเจน วัดผลเป็นรูปธรรมได้

ส่วนของไทย (ขอเรียกว่าของไทย) นี้ได้ความลึกซึ้งกินใจ สั้นกระชับ

ความเห็นผม ผมว่าผสมผสานกันดีที่สุด เพราะคนมีทั้งสมองและทั้งใจ

เอาของเราเป็นหลัก ของฝรั่งเป็นรอง เพราะจิตนำสมอง

. 

 และบุคคลที่สอนผสมผสานได้อย่างดีเยี่ยม

ก็คือ พระพุทธเจ้า ครับ ท่านสอนครบถ้วน มีคำกล่าวว่า ทรงสอนได้ถึงพร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ

ผมก็ขอหมายถึงครบทั้งปรัชญาและทฤษฏี  นี่คือปรีชาญาณของท่าน

แล้วท่านยังมีวิธีการสแกนคนอย่างลึกซึ้ง เพื่อเลือกบทเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนนั้นๆ

ท่านจึงเปลี่ยนคนเป็นอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็ว

.

บุคคลต้นแบบการสอนของผมก็คือท่าน พยายามนำวิธีการสอนของท่านมาใช้

และก็หวังว่าสักวันหนึ่งหลักสูตรการสอนในเมืองไทยจะประยุกต์ตามวิธีการของท่าน

คนไทยจะได้เก่งเร็วๆ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญญาญาณแบบพื้นๆความเห็น (1)

-สวัสดีครับอาจารย์

-บางครั้งการได้เรียนรู้อะไรจาการการทำของตนเองก็ทำให้เราคิดได้มากนะครับ

-น้อมรับคำสอนจากศาสดา

-สาธุ....