<เล่าสู่กันฟัง>โซนทุ่งพึงพืด (กศน.อำเภอพล) จัดโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระพื้นฐานฯความเห็น (0)