เรียนครั้งนี้มาสายด้วยนะเนี่ย ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าค่อยเอาใหม่ วันนี้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เรียนเว็บ skype เกี่ยวกับการออนไลน์ msn ที่เราสามารถคุยได้ เห็นภาพได้ มีเสียงด้วย เจ๋งป่ะ (เพิ่งรู้นะเนี่ย) หัวโบราณไปนิด  เรียน google ที่เกี่ยวกับการแชร์เอกสารแต่ต้องมี gmail แค่นั้นเองก็ทำได้ เป็นการแชร์เอกสารเข้าหากัน สามารถเห็นการแก้ไขเอกสารได้ทันที เหมือนออนไลน์กันตลอด

เรียนเรื่อง licenses เหมือนเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์แนบไปกับงานนั้น เรามีสิทธิ์กับงานชิ้นนั้น โดยมีข้อห้ามคือ ห้ามกระจาย ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง ห้ามนำไปขายเพื่อการพาณิชย์ แต่ระบบนี้ก็มีข้อวิจารณ์ว่า ระบบนี้ทำให้ความคิดไม่กระจายไปเท่าที่ควร

เดี๋ยวค่อยเจอกันนะ