76. รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

                นับแต่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ขึ้นนับแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ครูได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างชุมชน (Community) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) เกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของตน (Professional) การรวมกลุ่มกันนี้สมาชิกต้องมีจิตของการเป็นผู้ให้ โดยถือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ การให้ไม่มีที่สิ้นสุด มีความสุขที่ได้ให้ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแนวของ ศน.กิตติ กสิณธารา (Kasinthara’s PLC Style) มี 3 รูปแบบคือ

  1. การประชุมแบบเผชิญหน้า (Face2Face)
  2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Technology for PLC)
  3. แบบผสมระหว่าง Face2Face ร่วมกับ TPLC

รายละเอียดจะได้นำเสนอต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kasintharaความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

643916

เขียน

11 Jan 2018 @ 20:13
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก