75 ครูผู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

บุคคลสำคัญสำหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือครู ครูต้องเกิดการรวมกลุ่ม (Community) จำนวนตามความเหมาะสมไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป ต้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) กันและสิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นต้องเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional) ของตน มีจิตเป็น "ผู้ให้" กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นนักอ่าน/ศึกษาค้นคว้า และเป็นนักเขียน ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ตามขั้นตอนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเล็ก (Kru Lek PLC) ตามแผนภูมิข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kasintharaความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

643915

เขียน

11 Jan 2018 @ 15:59
()

แก้ไข

11 Jan 2018 @ 16:01
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก