เนื่องจากขณะนี้มีการใช้ blog on GotoKnow แห่งนี้อย่างแพร่หลายทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งคณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ อาจารย์ รวมไปถึงนิสิตหลายระดับชั้นด้วย ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร (โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้ทำ Planet ไว้ เพื่อรวม blog ของบุคลากร มน. ไว้ 2 Planet ด้วยกัน คือ

1. NUKM blog
            Planet สำหรับรวม blog ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลสำคัญ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. NU Student blog
            Planet สำหรับรวม blog ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

            ซึ่งทั้ง 2 Planet นี้ ได้ทำ Link ไว้ที่หน้าแรกของ web site ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ( www.nu.ac.th ) ดังภาพด้านล่าง

            เพื่อสะดวกในการติดตามด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย หลายท่านที่สร้าง blog และเขียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง และได้ติดต่อมายังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ว่าเข้าไปที่ Link ในหน้าแรกของ web site ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว แต่ยังไม่มี blog ของตนอยู่ จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า ขอให้ท่านแจ้งชื่อ blog และ link ที่อยู่ของ blog ของแต่ละท่านไว้ เพื่อที่จะได้รวบรวมต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ blog ของ อ.วิบูลย์ โดยตรง ( http://gotoknow.org/ask/wiboonw ) หรือ mail ไปที่ [email protected] [email protected][email protected]ันค่ะ

            ขอบคุณค่ะ

            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล