หลังจากเป็นนักอ่านมานาน  ในที่สุด ดิฉันก็ได้รับโอกาสที่ดีอีกครั้ง  หลังจากที่ส่งบทความแสดงมุมมอง และความคิดเห็นจากการอ่าน  ไปยัง บ.อมรินทร์พริ้นติ้งฯ จำกัด   ซึ่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ได้เข้าร่วม Camp " โครงการเขียนเป็นเล่ม   นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ 2 ปี 2549"   ก็มีชื่อดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นด้วย  ซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะทำให้ดิฉันได้เปิดโลกทัศน์   และได้มุมมองใหม่ๆ   เพื่อจะนำมาพัฒนางานเขียนของตัวเอง     โดยรายละเอียดคร่าวๆ ในโครงการจะมีดังนี้
  • งานเขียนที่ส่งเข้ามามีโอกาสพัฒนาต่อให้เป็นหนังสือเล่มที่สมบูรณ์ได้อย่างไร
  • การแนะนำทิศทางที่เหมาะสมตามแนวการเขียนที่แต่ละคนถนัด
  • ชี้ให้เห็นข้อควรปรับ และแนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อให้งานเขียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของแนวคิดในเรื่อง ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอ และภาษาที่ใช้
  • การแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในงานเขียนแต่ละประเภท   ฯลฯ ตามความเหมาะสม
  • Case Study  วิทยากรยกตัวอย่างหนังสือที่น่าสนใจมาเป็นกรณีศึกษาผสมผสานกับแนวคิดการทำงานบรรณาธิกรณ์   ในหัวข้อ   เขียนเป็นเล่มอย่างไรให้โดนใจคนอ่าน   แลกเปลี่ยนความเห็นและวิจารณ์งานเขียน  

ดูจากหัวข้อแล้วน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว  ถึงแม้ว่าในอนาคต  ฝีมือดิฉันอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะเขียนหนังสือขายได้  แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันรัก และใฝ่ฝันมาตลอด  

 

หลังกลับจาก Camp   ดิฉันจะนำประสบการณ์และเรื่องราวดีๆ   มาถ่ายทอดและแบ่งปันให้ทราบนะคะ  

 

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2   และคิดว่าน่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆ  หากท่านใดสนใจในการอ่าน  การเขียน  ลองเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www.amarinpocketbook.com   นะคะ

 แล้วถ้ามีโครงการดีๆ  แบบนี้  จะนำมา up date ให้ทราบเรื่อยๆ ค่ะ