เส้นชัย... พิธียกยอดฉัตร มหาวิทยะเจดีย์(3)

งานเตรียมความพร้อมต่อไป คือ การจัดซุ้มดอกไม้และปรำพิธีรอบองค์เจดีย์  ซึ่งผู้เขียนได้รับการอนุโมทนาบุญจาก คุณวรรณา ภานุฑัต และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพซุ้มดอกไม้และปรำพิธีทั้งหมด  และผู้เขียนได้รับการร่วมอนุโมทนาบุญในการจัดครั้งนี้จาก คุณสุมาลี-คุณพิจิตร ธนาพล เจ้าของร้านดอกไม้เกรสแอนด์กรอย  ร่วมอนุโมทนาบุญทำให้ในราคาพิเศษ..ขออนุญาต..กล่าวนาม ไว้ด้วยนะครับ

ผู้เขียน เห็นความตั้งใจ ของผู้รับเป็นเจ้าภาพ และความตั้งใจในการทำงานของทีมจัดดอกไม้และซุ้มปรำพิธีในครั้งนี้ ..จึง อดที่จะกล่าวคำขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยไม่ได้

ความพร้อมในการจัดเตรียม อยู่ในรูปแบบเป็นที่น่าพอใจ และเช้ามืดของวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 พิธีสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  โดยพระภิกษุสงฆ์พม่าก็เริ่มขึ้น โดยไม่มีการหยุดพัก สวดติดต่อกันไปจนถึงเช้าของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558   ซึ่งเป็นวันทำพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ 

และแล้วคืนสำคัญในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2557 ก็มาถึง(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ) ค่ำคืนของวันนี้ มีงานรื่นเริงในช่วงเย็นและหัวค่ำ ประมาณ 20.00 น.เป็นงานสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา ของพระภิกษุสงฆ์จากไทย และพม่า ในช่วงหัวค่ำนั้น  พระเดชพระคุณ พระราชไพศาลมุนี ท่านได้ เข้าเยี่ยมชม ความพร้อมของงานในพิธี  โดยมีกรรมการชาวพม่าได้พูดแนะนำ ความสำคัญของพระพุทธรูป และสิ่งมีค่าที่จะนำขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์ และบริเวณองค์เจดีย์โดยรอบ

..

หลังจากพระเดชพระคุณพระราชไพศาลมุนี ท่านให้โอวาทธรรม จบลง  เวลาที่เหลืออยู่ในค่ำคืนนั้น คือการแสดงธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ จากพม่า และพิธีกรรมทางศาสนาในการสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ไปจนกระทั่งถึงเช้าของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 

เช้าวันรุ่งขึ้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ พิธียกยอดฉัตรมหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า)ก็เริ่มขึ้น ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.30 น. ไปจนกระทั้งถึงเวลา16.30 น.โดยประมาณ  ผู้เขียนขอบรรยายเหตุการณ์ด้วยภาพที่มี เนื่องจากในพิธีกรรมนั้น  มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ชาวมอญ และชาวไทย เข้าร่วมพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น  

ภาพบรรยากาศ พิธียกยอดฉัตร  มหาวิทยะเจดีย์ (เจดีย์ไทย-พม่า) จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของผู้เขียน จะเห็นได้ว่า ชิ้นส่วนของยอดฉัตร จะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ และการนำยอดฉัตร ขึ้นยอดเจดีย์นั้น ในแต่ละครั้ง จะใส่ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่พุทธศาสนิกชน ร่วมบุญบริจาค หย่อนลงในขันรับบริจาคที่ตั้งอยู่บนรอกยกยอดฉัตร และแต่ละเที่ยวของการยกยอดฉัตรขึ้นยอดเจดีย์นั้น  จะมีของมีค่าบรรจุอยู่เต็มขันรับบริจาคทุกครั้ง

                กรรมการคนสำคัญที่สร้างเจดีย์ จะอยู่บริเวณจุดเริ่มต้น และกรรมการผู้ชายหลายท่านจะขึ้นอยู่บน ยอดองค์เจดีย์ เพื่อรับยอดฉัตรที่ถูกแยกชิ้นส่วน นำมาประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง  ผู้เขียนไม่ได้นับหรอกครับว่า จำนวนเที่ยวของการชักรอกยกยอดฉัตรขึ้นองค์เจดีย์ มีกี่เที่ยว  แต่เที่ยวสุดท้ายนั้น ถือว่าเป็นเที่ยวที่สำคัญที่สุด เพราะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นพร้อมกับยอดเพชร ยอดฉัตรมหาวิทยะเจดีย์  ขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่ยอดเจดีย์

                พุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทุกคนต่างพนมมือกล่าวคำอธิษฐานจิต เป็นปัจจัย เป็นอานิสงส์แห่งบุญในการประกอบคุณงามความดีของตนครั้งนี้  แม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง

              ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม เมื่อได้เริ่มต้นแล้ว ย่อมมีจุดสิ้นสุดเสมอ  แต่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสิ่งใด ๆ นั้นต่าง   มีเหตุและผลในตัวของมันเองเสมอ...และผู้เขียนก็เชื่อเช่นนั้นเสมอมา  ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลในครั้งนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ผู้ร่วมบุญสร้างมหาวิทยะเจดีย์  ทุก ๆ ท่านครับ  ได้ค้นพบเส้นทางแห่งความสุขที่เหนือความสุข เส้นทางแห่งการหลุดพ้นตามรอยพระพุทธองค์  จนเจอกันทุกท่านด้วยเทอญ...สาธุ  ...สาธุ...สาธุ... ครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)