ฅ คนขึงขัง....


บนเส้นทางเดินของชีวิตมักจะพบเจออะไรมากมาย ขอเพียงเรายอมรับและปล่อยไปตามวิถีของมัน ดูแลใจของตนไม่ให้ตกอยู่กับสิ่งใดจนเกินไปนัก เพียงเท่านี้ก็อาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขแล้วล่ะครับ...ขอขอบคุณ G2K ที่เก็บเรื่องราวของ ฅ คน ขึงขัง...เอาไว้บนโลกกว้างด้วยนะคร้าบ...

                                                -กับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในสัปดาห์นี้ คงยังอยู่ที่การนำเอานโยบายของรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบถึงแนวทางและขั้นตอนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจนสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ครับ...และเพื่อเป็นการส่งต่อและเก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เตือนความจำ จึงขอบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้คร้าบ!!!

1.ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี(14/12/60)ผมมีนัดกับพี่น้องเกษตรผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลในฤดูแล้งนี้ครับ..โดยโครงการที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังครับ...

2.ในส่วนรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนานั้น เพื่อให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชหลังการทำนาปี  ผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่นาในฤดูแล้งมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังนั้น เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดพื้นที่การทำนาปรังลง และหันไปทดลองปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อยชนิดต่าง ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว พืชผักสวนครัวและอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ลดการใช้น้ำและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้นั่นเองครับ..

3.หลังจากชี้แจงรายละเอียดโครงการรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการได้เข้าใจและสำรวจความพร้อมของสภาพพื้นที่ของตนเองที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว ก็ได้เวลาของการยืนยันสิทธิ์ในการร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองแล้วล่ะครับ งานนี้มีผู้นำหมู่บ้าน"ผู้ใหญ่สมควร  เผือเพ็ง"เป็นผู้ประสานงานและอนุเคราะหฺ์สถานที่ในการประชุมในวันนี้ด้วยล่ะคร้าบ....

4.เสร็จสิ้นจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นการออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรคนเก่งของตำบลพรานกระต่ายกันแล้วล่ะครับ วันนี้ผมได้ชวน"พิษณุ" เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงจากหมู่ที่ 9 ไปเยื่ยมชมสวนพริกของ"ผู้ช่วยพิทักษ์  มาน้อย"ที่ได้ลงมือในการปลูกพริกส่งตลาดรุ่นที่ 2 ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมการเกษตรหนึ่งที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเศรษฐกิจ(มันสำปะหลัง)มาเป็นพืชชนิดอื่นที่สร้างรายได้ให้มากกว่านั่นเองครับ..ในรอบนี้"ผู้ช่วยพิทักษ์"ได้ขยายเครือข่ายผู้ปลูกพริกไปได้อีกหลายคน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และต้นทุนการผลิตเอาไว้ด้วย เมื่อทำแล้วได้ผลกำไรดี จึงได้แนะนำให้เกษตรกรคนอื่นๆ ได้ลองปรับเปลี่ยนมาปลูกพริกเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ...นอกจากนี้"ผู้ช่วยพิทักษ์"ยังได้ส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้"จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง"ให้กับ"พิษณุ"ให้นำไปทดลองใช้อีกด้วยครับ..

5.สิ่งหนึ่งที่เป็นการต่อยอดของผลิตที่เหลือจากการส่งตลาด เช่น พริกที่ไม่ได้ขนาด หรือสุกแก่ไม่ได้ตามมาตรฐาน "ผู้ช่วยพิทักษ์"ก็ได้นำเอามาเพิ่มมูลค่าด้วยการ"ทำพริกแห้ง"ครับ ซึ่งเก็บเอาไว้ขายในชุมชนในราคาที่ถือว่าคุ้มค่าอีกทางนึ่งด้วยล่ะครับ....ได้เห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ผมกับ"พิษณุ"ได้มองช่องทางการปลูกพริกไปได้อย่างชัดแจ้งเลยล่ะคร้าบ..

6.หลังจากนั้นผมก็เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพรานกระต่ายต่อครับ...สิ่งที่เห็น ณ ตอนนี้ก็คือเกษตรกรจะเพาะปลูกพืชผักเอาไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนครับ...และมีการใช้ปุ๋ยคอกในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย ผักสดๆ กับวิถีชีวิตที่น่ามองแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษคร้าบ 5555

7.ปิดท้ายการลงปฏิบัติภารกิจในวันนี้ด้วยเมนูอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จาก"น้ำใจของฅนพรานกระต่าย"ครับ...การได้สัมผัสวิถีการยังชีพแบบง่ายๆ พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนๆ ผมก็เชื่อว่าเราจะต้องอยู่รอดด้วยแหล่งอาหารที่ก่อเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ ครับ...อิ่มอร่อย....และซึมซับวิถีที่อบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะคร้าบ....

8.และเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารสำรอง หรือ "สร้างความมั่นคงทางอาหาร"ให้กับตัวเราเองด้วย ดังนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว ผมจึงได้ลงมือปลูกผักสวนครัวเอาไว้ด้วยล่ะครับ และยังคงต้องเรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติอีกมากทีเดียวเลยล่ะครับ เพราะสิ่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเป็นไปของธรรมชาติที่เราเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้นั่นก็คือ"ใจ"ของเรานั่นเองคร้าบ!!!!!

สำหรับวันนี้...ขอขอบคุณผู้คนที่ผ่านเข้ามาเติมเต็ม ขอบคุณช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ประสบการณ์ชีิวิต บนเส้นทางการก้าวเดินของของตัวเราเอง......

                                                                                            สวัสดีครับ..

                                                                                             เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                              15/12/2560

หมายเลขบันทึก: 643323เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 13:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

เห็นภาพปลูกผัก นึกถึงผักกาดน้อยกินกับป่นปลาของไทอีสานแล้ว ...อร่อย

สวัสดีครับ, พี่เพชรน้ำหนึ่ง

ยังคงทำงานสายลุยเช่นเดิมนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

นำภาพนักเรียนร่วมปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่โรงเรียนมาฝากครับ 

ปีนี้ปลูก อีก 2-3 ปี คงได้มีปีนต้นมะพร้าวกันบ้างแหละครับ 555

ดีจัง  จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  ง่าย ๆ แต่ทำยาก  เป็นจุดเริ่มที่จะทำให้รู้ว่า "ใจ" เราพอหรือยังนะคะ

หวัดดีน้องเพชร

มาชวนไปเที่ยวทะเลจ้าา

-สวัสดีครับท่าน พ.แจ่มจำรัส

-ผักกาดน้อย กินกับป่นปลา แซบคักๆ ครับท่าน

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและร่วมรำลึกถึงความหลังในบันทึกนี้ด้วยนะครับ

-สวัสดีครับครูวศิน

-ด้วยความระลึกถึงครับ

-สบายดีนะครับ

-ยินดีที่ได้กลับมาส่งข่าวคราว

-เย้ๆ รออ่านบันทึกของครูนะครับ

-น้องๆ คงดีใจได้ทำกิจกรรมกับครูคนเก่งครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ

-สิ่งที่ตอบโจทย์ได้ว่าต้องเดินต่อหรือหยุดเดินก็คือการทำบัญชีนะครับ

-ณ เวลานี้กำลังเปลี่ยนตัวเองก่อน..

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับ..

-สวัสดีครับคุณมะเดื่อ

-อยากไปเที่ยวทะเลคร้าบ..

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับ..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี