ดอกหญ้า
ยืนหยัดท้าพรายฝนทนลมหนาว
สร้างตำนานเล่าขานผ่านเรื่องราว
ร้อยดวงดาวจากฟากฟ้ามาเคียงใจ
ฉันเป็นดอกหญ้า
ยืนหยัดท้าแดดลมฝนมิหม่นไหม้
มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นไป
สุดสดใสงดงามเด่นเป็นตัวเอง

“ดอกหญ้าสีม่วง” – แต่ง