นโยบายรัฐมุ่งสร้างข้าราชการ "มืออาชีพ-คุณธรรม"

มืออาชีพ-คุณธรรม
"หม่อมอุ๋ย" ชี้นโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างข้าราชการเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม ยันระบบราชการทำงาน ด้วยความโปร่งใสอยู่แล้ว แต่มีนักการเมืองบีบบังคับให้ข้าราชการทำในสิ่งที่ไม่โปร่งใส พร้อมปลุกจิตสำนึก "ข้าราชการ" ให้ต่อสู้ความไม่เป็นธรรม   ด้าน "ทิพาวดี" ระบุปี 2550 สำนักงาน ก.พ.เล็งเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ปรับระบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการตามกลุ่มอาชีพ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเสริมสร้างข้าราชการมืออาชีพและมีคุณธรรมให้ราชการ" ในการประชุมประจำปีระหว่างส่วนราชการและสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี โดยระบุว่า ปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงต้องมีการปรับจุดเน้นเรื่องการทำงานของระบบราชการกันใหม่   นโยบายรัฐบาลชุดนี้เน้น 2 เรื่อง คือ การสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ และควบคู่กับการมีคุณธรรมซึ่งการเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ข้าราชการต้องยึดหลัก 4 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ       โดยหลัก ป.ประหยัด ข้าราชการทำได้ดีอยู่แล้ว   ส่วนหลัก ป.โปร่งใส ระบบราชการไทยยังมีความโปร่งใสอยู่มาก แต่ที่มีความไม่โปร่งใส เพราะถูกนักการเมืองบีบบังคับทำเรื่องที่ไม่โปร่งใส "โจทย์ของเราคือทำอย่างไร จึงจะป้องกันไม่ให้นักการเมืองมาบีบบังคับ ให้เราทำอะไรไม่โปร่งใสไปด้วย ซึ่งโจทย์นี้ต้องขอทิ้งประเด็นให้ได้คิดต่อวันนี้" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ส่วน ป.เป็นธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อข้าราชการมีความเป็นธรรม จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพึ่งพาได้ ความเป็นธรรมของข้าราชการถือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของความสงบสุขในสังคม ซึ่งการจะมีความโปร่งใส และความเป็นธรรมได้ พื้นฐานที่สำคัญ คือ คุณธรรมในใจของข้าราชการ  พื้นฐานคุณธรรมในใจข้าราชการดีอยู่แล้ว แต่ที่ต้องเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะต้องการผลักดันให้ข้าราชการทุกคน มีความเป็นธรรมอย่างเป็นนิตย์ และต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า หลัก ป.ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทำงานต้องให้รวดเร็วขึ้น        การจัดอำนาจการตัดสินใจ และสร้างกฎระเบียบที่คุ้มครองการตัดสินใจของข้าราชการ และต้องเปลี่ยนมา   เป็นการทำงานที่ต้องได้ข้อสรุป ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติและเกิดผลงานจริง จึงเป็นที่มาของคำว่าข้าราชการมือ อาชีพ เพราะต้องมีความรู้จริงในเรื่องนั้น และเกิดผลในเชิงปฏิบัติได้ ด้านคุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเรื่อง "มิติใหม่ในการสร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคคลในองค์กร" ว่า ในปี 2550  สำนักงานก.พ. จะเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งจะมีการปรับระบบเงินเดือนของภาคราชการให้มีความเหมาะสมมากขึ้นโดยทำบัญชีเงินเดือนแยกเป็นรายกลุ่มอาชีพและจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนในตลาด  หลังการปรับบัญชีเงินเดือนดังกล่าวแล้ว จะทำให้ข้าราชการจำนวนหนึ่งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น และในบางตำแหน่งจะมีการเพิ่มเพดานเงินเดือนให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นไตาม นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทำให้ข้าราชการมีความมั่นคงและระบบการให้โบนัสกับข้าราชการตามผลการปฏิบัติงานนั้น จะเน้นไปที่ข้าราชการระดับล่างเพิ่มขึ้น คุณหญิง ทิพาวดีระบุว่า ขณะนี้มีความไม่เป็นธรรมในระบบการให้ค่าตอบแทนระบบราชการ เพราะตำแหน่งระดับเดียวกัน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เป็นต้น หากอยู่ในหน่วยงาน  ที่ต่างกันจะได้รับค่าตอบแทนไม่เท่ากัน เช่น บางกระทรวงมีงานที่ทำให้มีรายได้พิเศษ มีเบี้ยประชุมที่ต่างกัน ทำให้มีความแตกต่างด้านรายได้ ซึ่งตนจะให้มีการสำรวจรายได้ที่จริงของข้าราชการทั้งระบบ และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

กรุงเทพธุรกิจ   ไทยรัฐ 30 พย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 64324, เขียน: 30 Nov 2006 @ 10:33 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 14:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)