ดร.กฤษดา บันทึกที่2 ประกาศเปิดforumวิชาการ

เพื่อสมาชิกทุกท่าน

ประกาศเปิดforumวิชาการ


   สมาชิกที่ต้องการสร้างบลอกและเขียนบันทึกให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อไปนี้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงครับ

--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อผู้ใช้      vicepresident

รหัสผ่าน    vicepresident

รหัสเลข    ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ


ประกาศการตั้งชื่อบลอก

   สมาชิกที่ต้องการสร้างบลอกให้ใช้ชื่อตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงครับ

--------------------------------------------------------------------------- 

ตำแหน่ง    ใช้ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ 

                   เช่น vicepresident

ชื่อบลอก   ใช้ชื่อตัว กับตำแหน่ง

                   เช่น ผศ.ดร..กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ป้ายคำ      ใช้ชื่อตัว กับชื่องาน

                   เช่น ผศ.ธนันต์   หลักสูตร


ประกาศการตั้งชื่อบันทึก  

   สมาชิกที่ต้องการเขียนบันทึกให้ใช้ชื่อตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงครับ

--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อบันทึก   ใช้ชื่อตัว ตามด้วยหมายเลข และชื่อบันทึก   

                   เช่น ดร..กฤษดา บันทึกที่1  ชื่อบันทึก

                   (หมายเลขบันทึกให้ run ไปเรื่อยๆ ใช้อ้างอิงได้)

ป้ายคำ      ใช้ชื่อตัว กับชื่องาน และคำหลักของบันทึกนั้น 

                   ผศ.ธนันต์   หลักสูตร  ปฏิทินวิชาการ

                   (ป้ายคำใช้สืบค้นครับ)

ประกาศการทำงานบนตั้งชื่อบันทึก  

   สมาชิกพึงปฏิบัติในการเป็นนักจัดการความรู้ที่ดี

--------------------------------------------------------------------------- 

 (ก)มีการบันทึกความรู้ของตนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 (ข)มีการเข้าไปเรียนรู้ความรู้และงานจากบันทึกของบุคคลอื่น

 (ค)มีการตอบสนองเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเขียนข้อคิดเห็นต่อจากบันทึก เพื่อเสนอแนะหรือปรับปรุงงาน

 (ง)มีการสกัดหรือสังเคราะห์ความรู้ หาสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องการแก้ไข จากการปฏิบัติ

 (จ)มีการนำสิ่งที่เรียนรู้มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ คือ  การปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังปฏิบิติ และเป้าหมาย คือ คุณภาพงานที่ดี


ครับผม

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา.............................ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

คำสำคัญ (Tags)#ฝ่ายวิชาการ#ดร.กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 64295, เขียน: 30 Nov 2006 @ 06:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนดูดีมีหลักการครับ
นี่เป็นการเชิญชวนนะครับ