ติดต่อ

ดร.กฤษดา บันทึกที่1 เปิดห้องประชุม[เสมือน]

  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดการจัดการความรู้(KM)  


ประกาศเจตนารมย์

 

ระบบการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย (ก)มีการบันทึกความรู้ของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล (ข)มีการเข้าไปเรียนรู้จากบันทึกของบุคคลอื่น (ค)มีการตอบสนองเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ง)มีการสกัดหรือสังเคราะห์ความรู้ (จ)มีการนำสิ่งที่เรียนรู้มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ประโยชน์คือ ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังปฏิบิติ

เป้าหมายคือ คุณภาพงานที่ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 64291, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #ดร.กฤษดา#รองอธิการบดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)