ดร.กฤษดา บันทึกที่1 เปิดห้องประชุม[เสมือน]

บันทึกผลการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดการจัดการความรู้(KM)


ประกาศเจตนารมย์

 

ระบบการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย (ก)มีการบันทึกความรู้ของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล (ข)มีการเข้าไปเรียนรู้จากบันทึกของบุคคลอื่น (ค)มีการตอบสนองเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ง)มีการสกัดหรือสังเคราะห์ความรู้ (จ)มีการนำสิ่งที่เรียนรู้มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ประโยชน์คือ ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังปฏิบิติ

เป้าหมายคือ คุณภาพงานที่ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา.............................ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

คำสำคัญ (Tags)#ดร.กฤษดา#รองอธิการบดี

หมายเลขบันทึก: 64291, เขียน: 30 Nov 2006 @ 06:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)