สวนสุนันทา บันทึกที่3 แจ้งวิธีการสร้างบลอกและเขียนบันทึก

ถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ทุกท่านการสมัครเข้าที่ประชุม[เสมือน] ที่ประชุมรองอธิการดีฝ่ายวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ


  

1.การเข้าสู่ระบบ


1.1 เปิดหน้าเวบ คลิกที่นี่  http://gotoknow.org/planet/academicforum  คลิกที่ ปุ่มเข้าระบบ ที่หน้าจอด้านบนขวามือ

 

1.2 พิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม


 

       ชื่อผู้ใช้ : vicepresident

       รหัสผ่าน : vicepresident

       รหัสตัวเลข : ตามที่ปรากฏบนจอ


คลิกปุ่ม เข้าระบบ 


2.สร้างบลอก(สมุดบันทึก)ประจำตัว


2.1 ในแบบฟอร์มที่ปรากฏ กรอกตำแหน่งบลอก ด้วยชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท่านสังกัด เช่น สวนสุนันทา 


 


       <hr><p> </p><hr><p>และข้อมูลอื่นตามแบบ</p><p> </p><p>2.2 คลิกที่ ปุ่มบันทึกหรือแก้ไข ด้านส่างแบบฟอร์ม จะได้หน้าจอดังนี้</p><hr><hr><p></p><hr><hr><p> </p><h3> 3.สมัครเข้า planet (ที่ประชุมรองอธิการบดี) </h3><hr><p>3.1 สมัคร planet ชื่อ  ที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p><p>          จากแบบฟอร์มที่แสดงหน้าจอ ข้อ 2.2 เลือก ปุ่มนำบลอกเข้าพลาเนต </p><p> </p><p>3.2 ระบุ/กำหนดชื่อพลาเนต</p><hr><hr><p></p><hr><hr><p> </p><h3>4.เขียนบันทึกบนบลอก (บันทึกสมุดบันทึก) </h3><hr><p> </p><p>4.1 จากหน้าจอ 2.2 คลิก ปุ่มเพิ่มบันทึก  และพิมพ์ตามแบบ</p><hr><hr> <hr><p>ใส่ป้ายคำหลักและ คลิกที่ปุ่มบันทึก</p><p> </p><p>3.2 แสดงผลการบันทึก ดังภาพ</p><hr><hr><p></p><hr><hr>  <h3>5.การอ่านบันทึกในที่ประชุม </h3><hr><p> </p><p>5.1 เปิดหน้าเวบ    http://gotoknow.org/planet/academicforum   </p><p>บันทึกจะปรากฏอยู่ในพลาเนต/ที่ประชุม</p><hr><hr><p> </p><hr><hr><p>5.2 การแสดงข้อคิดเห็น</p><p>  ด้านล่างของบันทึกมีช่องให้เสนอความคิดเห็น พิมพ์และบันทึกความคิดเห็นลงในช่อง เมื่อแสดงผลบันทึกและมีความคิดเห็นปรากฏด้วย(ถ้ามี)</p><hr><hr><p></p><hr><hr><p>ขอให้สนุกกับการบันทึกนะครับ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#สวนสุนันทา#ดร.กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 64288, เขียน: 30 Nov 2006 @ 04:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)