วันนี้ดูจะวิชาการสักนิด...ก็เลยยังไม่ได้บันทึกตลกค่ะ...แต่อยากให้แวะไปอ่าน  http://gotoknow.org/blog/nurseANAstress ค่ะ..แล้วช่วยกัน...อาจมีตลกแอบอยู่ตรงนี้ค่ะ