หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
วันนี้ได้ฝึกซ้อมการบบรยายและการนุ่งผ้าไทยทรงดำเพื่อจะได้เป็นพิธีกรบรรบายให้แก่นักศึกษาที่จะมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)