หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 วันนี้มีคณะนักเรียนจาก กทม. มาที่ศูนย์ทอผ้าไทยทรงดำเพื่อเรียนรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ และพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คอยทำการต้อนรับและให้บริการด้านอาหาร (วันนี้ไม่มีรูปภาพเนื่องจากต้องคอยดูแลเด็กๆ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)