หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆศูนย์และภายในศูนย์เพื่อที่จะให้พร้อมต่อการต้อนรับคณะทัวร์ต่างๆที่จะเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)