หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมถ้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)