หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้มีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 80 คน เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คอยต้อนรับ บรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมต่างๆให้คณะนักศึกษาดูงานได้เข้าร่วมเพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)