หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรูภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำความสะอาดบริเวณรอบๆศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมที่จะต้อนรับคณะทัวร์และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอดเวลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)