หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปติดตั้งกระจกมองทางโค้งหรือเรียกอีกว่ากระจกส่องมุม ช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในบริเวณทางจราจร ที่เป็นทางแยก ที่มีทัศน์วิสัยในการมองที่ไม่สะดวกสบายจะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน สามารถมองเห็นการจราจรที่ชัดเจน ในมุมอับในการมองเห็น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)