หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้จัดเตรียมดิน และนำไปใส่กระถางต้นไม้สีดำเพื่อที่จะทำการเพาะกล้าผักสวนครัวที่ได้ปลูกไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)