หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้รับมอบหมายให้ช่วยทำอาหารและจัดเตรียมอาหารให้คณะนักท่องเที่ยวที่มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)