หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรูภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้อาจารย์พิชชา บัวแย้ม ได้มานิเทศเป็นครั้งที่ 2 ดูการทำงาน ตรวจโครงการเพื่อแนะนำและบอกข้อควรปรับปรุง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)