หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 มาทำการติดตั้งป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ การแยกขยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)