หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 มาดูผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อที่จะสามารถนำมาประกอบอาหารให้กับคณะนักท่องเที่ยว คณะนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)