หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำการซ่อมแซมป้ายที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกที่ชำรุดและทำการติดตั้งป้ายที่ได้ทำซ่อมแซมให้กับศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก (วันนี้ไม่มีรูปภาพเนื่องจากเป็นป้ายขนาดใหญ่และทุกคนต่างมีหน้าที่และต้องเร่งทำให้เสร็จจึงไม่มีเวลาถ่ายภาพ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)