ผมพยายามหาชื่อเรื่องที่สื่อทีสุดในปัญหาการทำงาน KM ก็ได้ชื่อนี้มาแหละครับ

ปกติแล้วคุณอำนวยจะต้องเป็นตัวกลางให้คุณประสานกับคุณกิจทำงานอย่างต่อเนื่องกันได้ แบบสอดคล้อง ชัดเจน และทันเวลา

แต่ในทางปฏิบัติ กรณีที่คุณอำนวยไม่ค่อยแข็งแรงพอ โดยเฉพาะเมื่อ KM เป็นปลาวาฬแทนปลาทูของอาจารย์ประพนธ์ ยี่งทำให้คุณอำนวยต้องรับภาระค่อนข้างมาก กลายเป็น The weakest link ได้ง่ายมาก

ปัญหาเช่นนี้พบบ่อยมากในกระบวนการทำงานทุกด้าน ไม่เฉพาะ KM แต่ KM มีระบบตรวจสอบได้ง่าย เลยเห็นได้ชัดว่า ทั้ง ๓ คุณที่ว่า ทำงานต่อเชื่อมกันได้ดีปานใด ยิ่งถ้าคุณอำนวยเป็กระดูกหลังที่หักซะแล้ว ยิ่งกว่าอัมพาธเลยครับ เพราะกระดูกที่หักนอกจากจะไม่ทำงานแล้วยังแทงท่อนหัว (คุณกิจ) และหาง (คุณประสาน) ได้อย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเลยละครับ เพราะคนในเล่นแทงกันเอง แบบ Pain in the neck นั่นแหละครับ จะทำอะไรก็ยาก มีแต่คนหัวเราะเยาะ

ฉะนั้น ในกระบวน KM ต้องเลือกและคอยติดตามดูคุณอำนวยให้ใกล้ชิดเลยครับ อย่าให้กลายเป็นกระดูกหัก คอยช่วยพยุงดูแลให้ดีเลย มีอะไรจะทำให้เขาแข็งแรงภายใน (เพิ่มแคลเซี่ยม) และภายนอก (กล้ามเนื้อ ผิงหนังหนาๆ) ต้องเสรืมให้เขาครับ  และต้องระวังคนที่จะมาดัดหลังเรา ที่จะมีโอกาสให้คุณอำนวยกลายเป็นกระดูกหลังที่หักไปได้

นัก KM ทั้งหลายระวังให้ดีนะครับ ถ้าไม่อยากมีคุณอำนวยกระดูกหัก ก็อาจใช้การจัดการแบบน้ำพริกปลาทูอีสาน แทน ปลาทูภาคกลางของอาจารย์ประพนธ์จะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับ