วิจารณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520 (ครั้งที่7)

เสาวณีย์
รายชื่อเอกสารและบทความต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ 2520

                                   

 

  บรรณานุกรม

                                          หนังสือภาษาไทย

             โกศล    ฉันทิกุล . กระบวนการกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์  2531.

            โกศล    ฉันทิกุล . การให้สิ่งจูงใจและปัญหาทางกฎหมายสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ,กรุงเทพฯ,2520                     โกศล    ฉันทิกุล . คำบรรยายกระบวนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนพร้อมด้วย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์,พิมพ์ครั้งที่2,กรุงเทพฯ,2534

         พิธินัย    ไชยแสงสุขกุล. กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กรุงเทพฯ สำนักพิพม์นิติธรรม : 2538  

                     วิทยานิพนธ์

         โชติรส เพศประเสริฐ สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยจีน : วิเคราะห์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ . วิทยานิพนธ์ มหาบัณทิต คณะนิติศาสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , / 2545.

                       บทความ

          จาตุรนต์ ถิระวัฒน์ , รศ . “ การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยเน้นปัญหาฎหมายในระดับระหว่างประเทศ วารสารนิติศาสตร์ 26 (มีนาคม 2539 ) - 

             โกศล ฉันทิกุล ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุน ความตกลงที่ประเทศไทยทำกับประเทศต่างๆ วารสารนิติศาตร์ . 15 (มิถุนายน 2528 ) -

 “           หลักการส่งเสริมการลงทุน วารสารนิติศาสตร์ . 2 (มิถุนายน 2544 )       

               -   ศูนย์บริการวิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการกฎหมายใหม่สำหรับการส่งเสริมการลงทุน เสรอ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน “ 31 สิหาคม 2547       

                                         หนังสือพิมพ์ -

                   หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ; ฉบับวัน เสาร์ที่ 20 กันยายน 2549 -  

                          หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ; ฉบับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 และฉบับวันเสาร์ที่ 18    พฤศจิกายน 2549 เว็ปไซน์

                                     เว็ปไซน์ -           http://www.boi.go.th   -         http://www.ftawatch.org   -   http://www.bankokbiznews.com

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจารณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520

หมายเลขบันทึก: 64172, เขียน: 29 Nov 2006 @ 15:38 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)