สนุกกับหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ของการสอน” : จุดเริ่มต้นของหนังสือดี คือ ต้นฉบับที่ดี

ฉันเพิ่งได้พบความจริงในวันที่มาย้อนทวนดูอีเมลฉบับนี้ เทียบกับวันที่ ที่อาจารย์ลงท้ายไว้ที่บทสรุปก็พบว่า ทั้งวันที่อาจารย์เขียนต้นฉบับบทสุดท้ายกับวันที่อาจารย์ส่งเมลมาหาฉันกับพี่เปา เป็นวันเดียวกันกับที่อาจารย์เขียนคำนำให้กับหนังสือด้วย !


 

วันนี้ฉันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นพิเศษเพราะทางโรงพิมพ์โทรมาแจ้งว่าหนังสือศาสตร์และศิลป์ของการสอนอยู่บนแท่นพิมพ์แล้ว นับจากวันนี้อีกไม่เกิน  ๒ สัปดาห์ก็จะได้เห็นหนังสือที่พิมพ์สำเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์วิจารณ์ไว้วางใจให้ฉันได้ทำงานร่วมกับท่านในฐานะผู้แต่งร่วม ที่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ และผู้จัดหาต้นฉบับในส่วนที่เป็นตัวอย่างจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนมาสนับสนุนภาคทฤษฎีที่ท่านถอดความมาจากหนังสือ The New Art and Science of  Teaching  ที่เขียนโดย Robert  J. Marzano ฉันอยากบันทึกรายละเอียดของการทำงานครั้งนี้เอาไว้ เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ ทั้งหลายเอาไว้ด้วยรูปภาพและถ้อยคำ  และฉันหวังว่าบันทึกนี้จะก่อประโยชน์กับคนที่คิดอยากทำหนังสือดีๆ สักเล่ม  

 


จุดเริ่มต้นของหนังสือดี คือ ต้นฉบับที่ดี

 

ชีวิตของหนังสือเล่มนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๙  มี.ค.๖๐ ที่อาจารย์วิจารณ์เริ่มเขียนบทนำของหนังสือศาสตร์และศิลป์ของการสอน  เพื่อนำไปเผยแพร่ในบล็อกอย่างสม่ำเสมอ  จนกระทั่งถึงวันที่  ๒๕ พ.ค. ๖๐  ต้นฉบับตอนที่ ๕๔  ที่เป็นบทสรุป  รวมถึงคำนำของหนังสือก็แล้วเสร็จ

ในวันเดียวกันนั้นเอง อาจารย์ก็ได้ส่งอีเมลมาถึงพี่เปา  (ปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร  ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล*) และฉันว่า

 

เปาและครูใหม่ครับ


ส่งต้นฉบับมาให้เริ่มการจัดพิมพ์

ขอให้เปานัดครูใหม่และผมคุยหลักการกันที่ SCBF นะครับ   เช้าวันที่ ๒๐ มิ.ย. เวลา ๘.๓๐ น. ก่อนการประชุม SCBF* ดีไหมครับ


วิจารณ์

 


ฉันเพิ่งได้พบความจริงในวันที่มาย้อนทวนดูอีเมลฉบับนี้  เทียบกับวันที่ ที่อาจารย์ลงท้ายไว้ที่บทสรุปก็พบว่า ทั้งวันที่อาจารย์เขียนต้นฉบับบทสุดท้ายกับวันที่อาจารย์ส่งเมลมาหาฉันกับพี่เปา เป็นวันเดียวกันกับที่อาจารย์เขียนคำนำให้กับหนังสือด้วย ! 

ตัวอย่างจากบทเรียน "คิดแล้วทำทันที" ที่ได้รับจากอาจารย์...ช่างน่าทึ่ง  


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)