ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานของเราค่ะ

ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. เราได้ช่วยกันเก็บของทำความสะอาดห้องแพ็คข้าวเพื่อเตรียมห้องไว้ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้ามาพักและทำการเก็บข้อมูลของชาวบ้านในตำบลหนองสาหร่ายเสร็จจากการทำความสะอาดห้องแล้วก็เตรียมเอกสารที่จะทำเรื่องในการส่งตัวกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อแสดงให้รู้ว่าเสร็จสิ้นและจบจากการฝึกงานในครั้งนี้ค่ะ

เวลาประมาณ 10.30 น. เราได้ช่วยกันจัดสินค้าผลิตภัณฑ์และข้าวของทางศูนย์และจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเป็นสมาชิกที่อยู่ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการกินดีอยู่ดี ตามรอยเท้าพ่อค่ะ

เวลาประมาณ 12.00 น. คณะดูงานเดินทางมาถีงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายได้เดินชมการทำงานภายในโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนบ้านหนองทรายและเข้าชมขั้นตอนการแพ็คข้าวในห้องแพ็คข้าวและเดินดูไร่นาส่วนผสมในโครงการอยู่ดีกินดีและการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนในการทำกินการทำเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์การขุดบ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลาเมื่อคณะดูงานได้เดินดูการทำนารอบๆโรงสีเสร็จแล้วก็เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ข้าวและขนมของทางศูนย์เราที่จัดทำโดยกลุ่มแม่แม่บ้านหลายหมู่บ้านที่นำมาฝากขายให้กับโรงสีข้าวชุมชนของตำบลหนองสาหร่ายเพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอกอีกด้วยค่ะและคณะดูงานก็ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์เรากลับไปเป็นของฝากด้วยค่ะ


                                    ช่วยกันจัดเก็บห้องและทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย


                              เตรียมจัดสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมต้อนรับคณะดูงาน


       คณะดูงานจากสมุทรปราการเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย


         อธิบายถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวของทางศูนย์และจำหน่ายให้คณะดูงานซื้อไปเป็นของฝาก


เวลาประมาณ 12.30 น.เราได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อไปติดตามผลดูว่าเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองขุยมีความเข้าใจและมีการแยกขยะตามที่ได้มาบรรยายให้น้องฟังในวันที่มาทำกิจกรรมหรือป่าวสรุปว่าน้องๆมีการทิ้งขยะจริงและมีการแยกขยะตามเข้าเข้าใจของน้องๆซึ่งก็จะมีการปะปนระหว่างขยะรีไซเคิลกับขยะอันตรายเล็กน้อยแต่ก็ได้ทำการอธิบายให้น้องได้เข้าใจและแยกขยะอย่างถูกต้องแล้วค่ะ

เวลาประมาณ 14.00 น. เราได้นำป้ายชี้แจงราคาขยะของชุมชนไปติดที่สถาบันการของเงินของตำบลหนองสาหร่ายได้ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านที่ส่วนร่วมในการคิดออกแบบป้ายเพื่อมอบให้ชุมชนเพื่อชี้แจงให้ชาวบ้านรู้ถึงราคาขยะและรู้คุณค่าของขยะมากขึ้นและช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและครอบครัวด้วยและยังช่วยลดการเพิี่มขึ้นของขยะในชุมชนอีกด้วยค่ะและยังนำขยะจำนวกพลาสติกไปขายให้กับโรงกลั่นน้ำของชุมชนได้ด้วยที่สามารถเผาขยะเพื่อนำเชื้อเพลิงมากลั่นน้ำมันอีกทีค่ะทำให้คนในชุมชนได้เห็นประโยชน์ของขยะมากขึ้นด้วยค่ะแทนที่จะปล่อยขยะให้เลอะเทอะก็นำมาสร้างประโยชน์ได้ค่ะ

          น้องๆโรงเรียนบ้านหนองขุยมีความรู้และความเข้าใจในการทิ้งและแยกขยะอย่างถูกต้อง


              นำป้ายชี้แจงราคาขยะไปติดที่สถาบันการเงินของชุมชนและถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้าน


เวลาประมาณ 17.30 น. นำกระเช่าแบรนซุปไก่สกัดมอบไห้กับพ่อแรม เชียงกา ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อขอบคุณที่คอยดูและแนะนำและให้คำปรึกษากับพวกเราทั้ง 9 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 10 วัน ค่ะ และ นำนมตราหมีจำนวน 1 แพ็คไปมอบให้แม่ใหญ่และอาแต๋มที่คอยดูแลและทำอาหารให้เรากินตลอดระยะเวลา 3 เดือน 10 วันค่ะ


                                     มอบกระเช่าแบรนซุปไก่สกัดมอบไห้กับพ่อแรม เชียงกา 

                                    ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย


             นำนมตราหมีจำนวน 1 แพ็คไปมอบให้แม่ใหญ่และอาแต๋มที่คอยดูแลและทำอาหาร


เวลา 18.30 น.พวกเราทั้ง 9 คนก็ทำอะไรกินกันเพื่อส่งท้ายของการฝึกงานของระยะเวลา 3 เดือน 10 วันโดยมีผู้สนับสนุนใจดีคือแม่เจี๊ยบกับพ่อแรมและผู้ใหญ่ ช่วยออกค่าหมูกระทะให้พวกเราและอาแมวมีอาแมวแฟนอาแต๋มพี่แจ็ค และพี่บัง ชึ่งทำงานประจำศูนย์เรามาร่วมเลี้ยงฉลองกับเราด้วยค่ะ


                                        แม่เจี๊ยบกับพ่อแรมเลี้ยงส่งท้ายของการฝึกงาน

สุดท้ายต้องขอขอบคุณ พ่อแรม และแม่เจี๊ยบ เชียงกา ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่คอยดุแลและให้คำปรึกษาพวกเรามาตลอดและขอบคุณแม่ใหญ่อาแต๋มอาแมวที่ทำอาหารให้เรากินและคอยช่วยเหลือพวกเราทั้ง 9 คน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี้ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นที่นี้และชาวบ้านที่นี้น่ารักทุกคนให้ความร่วมมือกับพวกเราและคอยช่วยเหลือตลอดพวกเราทั้ง 9 คนมีความสุขและอาจจะทุกข์บ้างแต่ก็ช่วยกันแก้ปัญหาจนผ่านไปด้วยกันพวกเราดีใจและขอบคุณมากค่ะที่ได้มาฝึกงานที่นี้พวกเราได้รับความรู้และประสบการณ์จากที่นี้มากมายเลยค่ะ ขอบคุณค่ะและขอขอบคุณชาวบ้านหมู่บ้านหนองขุยและผ.อ. โรงเรียนบ้านหนองขุยค่ะ จบการฝึกงานวันสุดท้ายของวันที่ 10 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)