หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้จัดทำเสาเหล็กเพื่อเพิ่มเติมนำไปติดป้ายบอกทางมายังศูนย์ปิยะชนก

</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)