ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 9 พศจิกายน 2560 ของการฝึกงาน เวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ เพราะเพื่อนในกลุ่มส่วนหนึ่งไปเปิดบูทขายของกับแม่เจี๊ยบและพี่ๆในศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่ะ

เวลาประมาณ 09.30 น. ได้ช่วยกันทำงานกลุ่มโคงการของตนเองค่ะ

เวลาประมาณ 11.30 น. เพื่อส่วนหนึ่งได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อไปมอบโปสเตอร์สื่อการเรียนการสอนการรำเหย่ย และนำป้ายแปลงสมุนไพรไปติดที่แปลงสมุนไพรของชุมชนที่โรงเรียนบ้านหนองขุยและนำหนังสือตำราสมุนไพรไปมอบให้ที่สถาบันการเงินของตำบลหนองสาหร่ายค่ะ

เวลา 16.00 น. ได้ช่วยกันแพ็คพริกแกงใส่ถุงเพื่อไว้จำหน่ายและแพ็คขนมใส่ถุงติดสติกเกอร์ป้ายสินค้าค่ะ


                                                       แพ็คพริกแกงใส่ถุงเพื่อไว้จำหน่าย


                                           นำถุงกล้วยฉาบไปซีนปิดปกใหเรียบร้อยไว้จำหน่าย


                            แพ็คพริกแกงใส่ถุงและขนมที่แพ็คเส็จแล้วเพื่อเตรียมไว้จำหน่าย


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


<p></p>
<p></p><p>
</p>
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)