ผู้นำนิสิตวันละคน _ ๐๑ : ธีระวุฒิ ศรีมังคละ

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราเริ่มขับเคลื่อนงานพัฒนานิสิตของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนปี ๒๕๕๗ มีการตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๙ ประการ คู่ไปกับการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) พร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้เชิงพื้นที่มหาสารคาม (LLEN)  

ธีระวุฒิ ศรีมังคละ หรือ แสน เป็นหนึ่งในนิสิตที่เราภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนที่ผ่านมา แสนมีความคิดเกี่ยวกับแนวทางชีวิตของตนเองมาตั้งแต่เป็นนักเรียน ผมจำความที่เขาบอกได้แม่น "... เรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้... ขึ้นอยู่กับผู้เรียนครับ..."  นั่นน่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แสนไม่ได้เลือกไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างเมืองใด ๆ แม้ตนเองจะเป็นนักเรียนเรียนดีมาก "...ผมอยากเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน... " สะท้อนหน่ออุดมการณ์เพื่อท้องถิ่นตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษา 

ขณะนี้ธีระวุฒิ เป็นนิสิตชั้นปี ๓ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้นำนิสิตที่ไม่คล้ายผู้นำนิสิตคนใด เขามีทักษะของการนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่งเกินวัย ได้รับเลือกจากเพื่อนนิสิตในโครงการเด็กดีมีที่เรียนให้เป็นประธานชมรมต้นกล้าพันธุ์ดีที่เขามีส่วนก่อร่างสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น จนได้เป็นชมรมในสังกัดกองกิจการนิสิตของมหาวิทย่าลัย กิจกรรมทุกกิจกรรมที่แสนและเพื่อนนำ จะแฝงไว้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งสนุก ความสุข และความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่  ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่เน้นความสนุกเหมือนที่ทำกันทั่วไป 

ตั้งแต่รู้จักและได้ร่วมเรียนรู้กับแสนมาหลากหลายเวที ผมตีความว่า พื้นฐานสำคัญที่สุดของแสน มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) แสนศึกษาและปฏิบัติธรรม ผู้สนใจลองชวนแสนคุยเรื่องนี้ จะได้รับรู้และเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ๒) แสนมีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ ผู้สนใจติดตามองค์ความรู้จากนักเรียนรู้ผู้นี้โดยค้นชื่อ "ธีระวุฒิ" ได้ที่ www.gotoknow.org  (คลิกที่นี่) และ ๓) แสนเก่งเรื่องจัดการความรู้ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) มีหลักสูตรพัฒนาเยาวชนของตนเอง และกำลังขยายผลไปสู่คนรอบข้าง 

การนำเอาจุดเด่นในตนเองมาใช้ในงานพัฒนาคน อุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม ทำให้แสนได้รับรางวัลและความชื่นชมจากหลากหลายเวทีทั้งระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ แม้รางวัลจะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่หลายรางวัลก็สามารถการันตีความดีที่แสนคิดและทำเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศไทยกำลังมุ่งแก้ไขและพัฒนาการศึกษา ครูยุคใหม่ที่จะสามารถทำให้การปฏิรูปนั้นสำเร็จได้ ต้องเป็นนักเรียนรู้ เป็นครูแบบอย่าง ผมมั่นใจว่าแสนมีคุณสมบัติของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้น 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ฤทธิไกร ไชยงาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

641225

เขียน

13 Nov 2017 @ 08:56
()

แก้ไข

13 Nov 2017 @ 16:33
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก