บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่80 วันที่10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ ลุงธัมสัญ์ อุ่มเอิบ ป้าหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ลุงวินัย คงนะภาและผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมูที่7ได้จัดงานเลี้ยงส่งให้

ถ่ายรูปร่วมกับผูใหญ่ทั้ง3ท่านไว้เป็นที่ระลึก


นักศึกษาฝึกประสบการณ์<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)