หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 62  วันที่  27  ตุลาคม 2560

                 วันนี้กลุ่มของผมได้นำต้นดาวเรืองไปปลูกเพิ่มและซ่อมแทนต้นที่ตาย ถอนต้นหญ้า ตัดต้นไม้ที่ลกบริเวณหน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้ตรงสามแยกและตรงทางเข้าศูนย์ จากนั้นได้ช่วยป้าทิพย์ตรวจความเรียบร้อยของสัญญาเงินกู้กองทุนหมู่บ้านภาพระหว่างการซ่อมดาวเรือง


<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)